grafika Grzegorza Machłaj - www.machlaj.republika.pl

Daniel Kalinowski


Witaj na mojej stronie www.

To co zobaczysz jest namiastką, bo tylko tyle daje obraz.

To co przeczytasz jest obietnicą, bo tylko tyle wyraża słowo...

A więc próbujmy się spotkać...


Daniel