grafika Grzegorza Machłaj - www.machlaj.republika.pl

Kontakt

Daniel Kalinowski

Akademia Pomorska w Słupsku
Instytut Polonistyki
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk

www: danielkalinowski.net
e-mail: danielkalinowski@op.pl